COĞRAFİ YAPI

Karadeniz sahil yolunun son bölümünde yer alan Hopa kenti geniş bir hinterlandın tarım ve sanayi ürünlerini toplayıp dağıtan bir ticaret merkezidir. Yol Hopa’dan sonra Borçka ve Artvin üzerinden Ardahan platosuna bağlandığından, kıyı kesiminden başka iç yörelerin ürünleri de Hopa’da toplanır. Karadeniz Bakır İşletmelerine bağlı Çakmakkaya tesislerinden borularla akıtılan derişik bakır, burada filtreden geçirilir ve Samsun’a gönderilmek üzere Hopa Limanı nda gemilere yüklenir. Limandan pirit-demir cevheri ve sülfirik asit ile meyve yüklemesi de yapılır. Fuel oil ile çalışan Hopa Termik Santrali, 1973’te işletmeye açıldı. Hopa, il merkezi Artvin’e 69 km uzaklıktadır. Hopa’nın 19 km kuzeydoğusundaki Sarp köyünde 1988’de açılan sınır kapısı ilçe ve bölge yaşamına canlılık katmıştır. İlçedeki Sarp Sınır Kapısı, Türkiye’nin Gürcistan'a açılan kapısıdır.

Deniz seviyesinden 10 m. yükseklikte olup, en yüksek noktası 1513 m. ile Yavuz Sultan Selim Tepesi'dir. İlçenin toplam yüzölçümü 289 kilometredir. Hemen deniz kıyısından başlayan Sultan Selim Dağları, Borçka’dan sonra Kaçkar Dağları'na dönüşür.Ilık ve yağışlı iklim hüküm sürer. Yılda m²'ye 2,5 kg yağmur düşmekte olup, yaz ayları Temmuz, Ağustos ayları ile sınırlıdır. Yılda 4 mevsim bütünüyle yaşanmaktadır. Kar yağışı ise genellikle şubat aylarına rastlar. Yörede “galaş” adı verilen bir rüzgâr eser ki nemi götürür ilçenin havasını değiştirir. Rüzgârların hakim yönü Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusundadır.Bitki örtüsü; kışın yapraklanan döken, kızılağaç, kestane, gürgen, kayın, meşe'dir. Ayrıca bu ağaçların altında sarmaşık fidan ve bodur ağaçlardan oluşan sık bir orman altı bitki topluluğu yer alır. Doğal su kaynakları yönünden zengindir. En büyük dere Sundura Deresidir. 

Dağların denize dik geldiği kıyı şeridi üzerinde kurulan ilçe . Deniz seviyesinden 10 m. yükseklikte olup, en yüksek noktası 1513 m. ile Yavuz Sultan Selim tepesidir. îlçenin toplam yüzölçümü 289 km.dir. îklim hemen hemen her mevsim yağışlı, Bitki örtüsünün iklimle öz-deş yapısı vardır. Nem oranını yüksek ve havanın yağışlı olması bitki örtüsünü gür ve çeşitli kılmıştır. Kıyı-dan 400-600 m yüksekliğe kadar olan yerlerde fındık ve çay bahçeleri bulunmaktadır.

Hopa, Doğu Karadeniz Bölgesinin doğu bölümünde yer alır. İlçenin doğusunda Gürcistan Cumhuriyeti, batısında Arhavi, güneyinde Borçka ve kuzeyinde Karadeniz bulunmaktadır. İlçenin Gürcistan Cumhuriyeti’ne geçişin sağlandığı Sarp Sınır Kapısı’na uzaklığı 18 km., İl Merkezine uzaklığı ise 65 km.dir. Hopa, Trabzon-Rize-Artvin-Ardahan-Kars-Erzurum ve Gürcistan Cumhuriyeti’ni birbirine bağlayan uluslararası karayolu üzerinde bir kavşak konumundadır.  Hopa, il genelinde nüfus artış hızı (1990-2000’e göre) %o 5.43 ile en yüksek olan ilçe konumundadır. İlçenin toplam nüfusu 32.584’dür. İlçe merkezi nüfusu 15.445, köy nüfusu ise 17.139’dur. Belde belediyesi olan Kemalpaşa’nın nüfusu 4.238’dir. , nüfus yoğunluğu ise 154 kişidir.

İlçenin merkez ve Kemalpaşa Belde Belediyesi ile 29 köyü bulunmaktadır. Hopa, özellikle kırsal alan Karadeniz Bölgesinin tipik yerleşim özelliği olan dağınık yerleşim özelliklerini taşımaktadır.


Kaynak: www.leventyazici.com.tr